20 dingen die ouders in het bijzijn van kinderen zouden moeten doen

Wanneer ze vader of moeder worden denken heel wat volwassenen dat ze bepaalde dingen niet meer moeten doen waar hun kinderen bij zijn. Toch hoeven ze hun gedrag en gewoonten helemaal niet te veranderen. Hier volgen 20 dingen die ouders in het bijzijn van kinderen zouden moeten doen.

 

 

1. Aan elkaar plakken en elkaar omhelzen

Even stoppen en elkaar aanhalen, liefkozen, de hand vasthouden, zich tegen elkaar aanvlijen op de bank in de kamer, elkaar omhelzen, oftewel elkaar liefhebben en dat laten zien! Kinderen willen zien dat hun ouders verliefd op elkaar zijn. Dat hebben ze nodig. Liefdevolle gebaren moeten er dagelijks zijn. Door dit voor te doen tonen ouders hun kinderen de verschillende manieren waarop je uiting kunt geven aan je liefde voor en gehechtheid aan de ander. Zij zijn hun eerste rolmodellen.

2. Kibbelen

Een woordenstrijd barst uit tussen beide ouders? Geweldig! Dat is een manier voor de kinderen om te leren hoe je volgens de regels van de kunst met elkaar ruzie kunt maken. Kibbelen, redetwisten, emoties laten zien net zozeer als je frustraties en uitbarsten in kwaadheid kunnen in feite voor de kinderen zeer opvoedend zijn, als de twee volwassenen dit doen met respect en zonder driftig te worden. De kinderen laten geloven dat het leven altijd gemakkelijk en vredelievend door hen onze woordenwisselingen te besparen is niet wenselijk. Ze moeten weten dat papa en mama kwaad kunnen zijn, maar dat ze ook in staat zijn erover te praten en hun geschillen bij te leggen.

3. Vloeken

Scheldwoorden gebruiken in aanwezigheid van de kinderen is niet zo funest als men denkt. Want door te schelden heb je een uitlaat voor een overkokende woede en bovendien de mogelijkheden om stress te verminderen. Onderzoek wijst zelfs in de richting dat mensen die godslasteringen uiten eerlijker en oprechter zouden zijn dan anderen die bepaalde grove woorden afkeuren. Door af en toe te vloeken – jazeker! – kan men kinderen de ongeschreven regels van het schelden en vloeken leren en hen tonen welke gedragingen in bepaalde levenssituaties acceptabel zijn. Ouders zouden niet moeten willen ontkomen aan het gebruik van bepaalde vloeken en krachttermen in aanwezigheid van de kleintjes.

4. Van mening verschillen

Het leven is geen kalme stroom. En geen enkele ouder zou de hypocriet moeten uithangen door hun kinderen voor te spiegelen dat ze men het altijd perfect met elkaar eens is. Een eigen mening hebben is belangrijk! Van de kennelijk meest effectieve manier om de vaatwasser te vullen tot aan politieke stellingnamen, iedereen heeft recht op een eigen gezichtspunt en kan dit openlijk uiten. Dat is het moment van confrontatie van ideeën en dat is voor de kinderen een zeer gezond leerproces. Ze begrijpen dat je het niet altijd eens hoeft te zijn en dat je respectvol uitdrukken de hoofdzaak is.

5. Verontschuldigingen aanbieden

Iedereen kan zich vergissen … zelfs de ouders! Ze hebben wat gezegd zonder eerst goed na te denken, hun stem verheven, waren onbeleefd, hebben hun woord niet gehouden of zijn een afspraak vergeten? Het maakt niet uit hoe of wat, als we excuses moet aanbieden aan onze partner kunnen we dat ten overstaan van onze kinderen doen. Wat een goed voorbeeld geven we daarmee! Verontschuldigingen aanbieden of om vergiffenis vragen toont aan dat zelfs volwassenen fouten kunnen maken. Wat belangrijk is, is dat we fouten erkennen en een gebaar maken of wat zeggen om alles weer recht te zetten.

6. Lachen

Volwassenen zijn niet altijd serieus! Kinderen hebben het gek genoeg nodig hun ouders grappen te zien maken en plezier te hebben. Ze kunnen elkaar grappen vertellen, de spot met elkaar drijven, naar humoristische voorstellingen of gewoon eenvoudig naar grappige video’s kijken. Lachen is een behoefte en een uitlaatklep. Hiermee kunnen we de ernst uit bepaalde situaties halen. Kinderen moeten dit in hun leven integreren door het voorbeeld te volgen van hun ouders. Bovendien versterkt samen lachen in de huiselijke kring en zelfs het hebben van “inside jokes” de familiebanden.

7. Naar elkaar knipogen

Kleine geheimen, die mogen ouders ook voor elkaar hebben! En de kinderen moeten deze ouderlijke en liefdevolle geheime verstandhouding kunnen opmerken. De ouders vormen een team en hun kleintjes moeten dat aanvoelen. Als zij merken dat hun vader en hun moeder maatjes zijn, elkaar een knipoog geven of betekenisvolle blikken uitwisselen dan geeft dat hun een geruststellend gevoel. Ze weten dat hun ouders een bijzondere relatie met elkaar hebben en dat zij niet alleen maar ouders zijn. Zij zijn ook geliefden, levenspartners, vrienden, enz.

8. Oplossingen zoeken

Bij een probleem moet je niet de moed opgeven, maar het moet ook niet zo zijn dat de ouders zich volledig terugtrekken om buiten het zicht van de kinderen een oplossing te vinden. Het is nodig dat kinderen zien dat de oplossing niet uit de lucht komt vallen, alsof er getoverd wordt! De oplossing komt voort uit een mix van ideeën en onder leiding van hun ouders. Het zoeken naar oplossingen, het uitwerken van een strategie, het voorzien van manieren om obstakels te omzeilen, het evalueren van mogelijkheden en het naar voren brengen van een nieuw idee zijn allemaal manieren voor de kleintjes om zich vertrouwd te maken met het concept van vasthouden en doorzetten. De ouders laten hun zien dat je bij een probleem actie moet nemen en niet moet verwachten dat het zich vanzelf wel oplost.

9. Lekker gek doen

Veel te vaak zijn ouders gestrest, moe en gespannen. Ze staan zichzelf maar heel weinig uitspattingen toe. Serieus moeten ze zijn. Ouder zijn, dat is werk! Als ouders echter in staat zijn lekker gek te doen, te spelen, te dansen, de clown uit te hangen, zichzelf toe te staan iets bijzonders te doen en gekkigheid te maken, zijn ze veel meer ontspannen en … zijn ze gelukkig! De kinderen profiteren daar natuurlijk van. Ze hebben toegang tot ouders die beter gehumeurd zijn en ze weten dat lekker gek doen normaal en nodig is. En ze leren de juiste manieren en momenten om dit te doen!

10. Elkaar helpen

Het is natuurlijk absoluut niet zo dat je in het leven volledig als eenling je gang kunt gaan zonder je iets aan te trekken van anderen. Kinderen moeten leren dat ze hun medemens moeten kunnen helpen en opmerken wanneer deze een beetje hulp nodig heeft. Ouders die elkaar ondersteunen laten hun nakomelingen zien hoe prachtig teamwerk is. Wanneer we een ander te hulp schieten tonen we empathie, een eigenschap die kinderen moeten kunnen ontwikkelen door omringd te zijn met concrete voorbeelden.

11. Hard werken

Ergens energie in steken, moeite doen en je hart en ziel in werk stoppen. Dat zijn mooie waarden om aan je kinderen over te brengen. Deze laatsten hebben de neiging te denken dat het geld automatisch uit een pin-automaat komt zodra ze het nodig hebben. Er met hun geleerd worden dat het ons werk is dat de centen binnen brengt. Het is helemaal niet nodig ze het hele raderwerk en de complexiteit van het werkend leven uit de doeken te doen, maar ze moeten begrijpen dat werk hoge eisen stelt alsook voldoening geeft. Het is door te werken dat we een salaris verdienen dat ons vervolgens in staat stelt bepaalde dingen te kopen. Maar afgezien van het verkregen salaris, is het belangrijk dat de ouders positief over hun werk praten. Geld zou niet hun enige motivatie moeten zijn. Een ouder die zich heeft ontplooid, die succesvol is en met passie over het werk praat zal de kinderen aanmoedigen in zijn/haar voetstappen te volgen en werk niet te zien als een vervelende verplichting.

12. Elkaar complimenteren

Onderling moeten ouders elkaar complimenteren met hun successen, elkaar aanmoedigen hun plan niet op te geven en vooral trots op elkaar zijn. Deze positieve, gezonde en motiverende atmosfeer straalt vanzelfsprekend af op hun kleintjes. Ouders die met elkaar concurreren of jaloers zijn op elkaars successen geven geen goed voorbeeld. De kinderen reproduceren deze negatieve gewoonten en zullen niet in staat zijn blij te zijn over de sterke staaltjes van hun gelijken, in plaats van trots en gelukkig voor hen te zijn. Het erkennen van het talent van anderen zou ons niet het gevoel moeten geven dat we minder waarde hebben.

13. Interesse in elkaar tonen

Als paar hoeven beide ouders niet altijd alles samen te doen en dezelfde interesses te hebben. Natuurlijk hebben ze bepaalde dingen gemeenschappelijk. Maar het is ook van belang kinderen te tonen dat ieder zijn eigen persoonlijke passies heeft. Waar het om gaat, is dat ieder van hen interesse heeft in wat de ander doet. Een partner kan zich interesseren in de vrijetijdsbesteding van de ander door vragen te stellen, door ernaar te kijken en hem te laten tonen wat hij doet, hem te begeleiden bij diverse evenementen verbonden aan zijn project, enz.

14. Rust nemen

Het is normaal dat ouders soms moe of zelfs uitgeput zijn! Een ouder kan tegen zijn kinderen zeggen dat hij moe is en uit moet kunnen rusten. Nog beter is het als een andere ouder het overneemt. Weten dat hun ouders elkaar ondersteunen en op dezelfde missie zijn is voor kinderen geruststellend. “Laat het eten maar aan mij over” is een succesvolle aanpak die ervan getuigt dat ouders binnen hun team zonder onderscheid elkaars rollen kunnen vervullen. Niets ligt vast, alles is dynamisch, alles verandert De kinderen zijn de winnaars!

15. Elkaar de ruimte laten

De ouders hoeven niet voortdurend samen te zijn. Beiden zouden dingen alleen moeten kunnen doen of samen met vrienden, zonder dat de ander daarbij is. De kinderen zullen echt niet denken dat hun ouders niet meer van elkaar houden. Ze zullen eerder weten dat ze voldoende vertrouwen in elkaar hebben om elkaar de ruimte te geven. Zo leren ze hun kinderen niet altijd afhankelijk van elkaar te hoeven zijn om iets te doen. Bovendien, als een ouder het nodig heeft om thuis even alleen te zijn, en de andere ouder dit terugtrekken uit het gezinsrumoer accepteert, toont dit de kinderen dat de behoefte om af en toe alleen te willen zijn normaal is.

16. Elkaars gevoelens bespreken

In bepaalde gevallen zijn de kinderen gelukkig als ze zien dat hun ouders als een rots in de branding zijn maar in andere gevallen moeten ze ook te maken krijgen met hun kwetsbaarheid. Ouders doorleven allerlei soorten emoties. En ze moeten deze zonder schaamte en ongeremd kunnen uiten. Voor de kinderen is zien dat hun vader of moeder een moeilijk moment, een teleurstelling, een moment van twijfel of een grote vreugde beleeft, heel geruststellend. Temeer, daar dat de emoties zijn die zijzelf op school en in de crèche ook beleven. Doordat ze beseffen dat hun ouders deze ook doormaken en ze door hen verwoord zien worden, leren ze emoties en gevoelens beter herkennen. Het is een leerschool!

17. Huilen

Een vader of een moeder huilt. En ja, ook ouders laten een traan als ze een film bekijken, of als ze slecht nieuws vernemen, als ze pijn hebben, als overstroomd worden door emoties, als ze oververmoeid zijn en zelfs als ze overlopen van geluk Niemand zou zijn tranen moeten verbergen, want deze uiting laat een emotie zien. Tranen inhouden, is het wegstoppen van gevoelens. Zonder melodramatisch te worden zouden ouders zichzelf toe moeten staan om in aanwezigheid van hun kinderen te huilen. Ze tonen dan niet hun zwakheid of kwetsbaarheid maar veeleer hun hart.

18. Koken

Maaltijden verschijnen thuis niet vanzelf en om ervoor te zorgen dat de kinderen dat principe begrijpen moeten ze hun ouders zien koken. Op sommige avonden is de hele familie druk, druk, druk. De kinderen maken hun huiswerk of ze spelen, terwijl een van de ouders kookt en de ander andere taken uitvoert. Maar toch is het belangrijk om zo nu en dan samen de maaltijd klaar te maken. Nog beter. De kinderen kunnen helpen. Mama kookt niet zo goed als papa? En als hij het gezin eens een cursus gaf? Anderen ook plezier in koken bezorgen kun je door je kennis over te dragen rond een … soepketel.

19. Ontspannen

Het dagelijks leven lijkt vaak op een krankzinnige wedloop. De planning is krap, de tijd is kostbaar en geoptimaliseerd en de taken stapelen zich snel op. Ouders hebben desalniettemin ook behoefte om zich te ontspannen en zouden dat moeten doen in aanwezigheid van hun kinderen in plaats van te wachten tot die in slaap zijn. Anders zouden de kleintjes kunnen gaan denken dat volwassen zijn betekent dat je nooit even kunt stoppen. De tijd nemen om je te ontspannen en even op adem te komen is belangrijk. Zo niet dan zullen de kinderen zelf ook bol gaan staan van de stress.

20. Dromen

Droom over reizen, grote renovaties, op vakantie gaan, een andere baan, weer gaan studeren, enz. Maak plannen waar de kinderen bij zijn, zodat ze zien dat het normaal is om iets nieuws te willen. Dromen over wil niet per se zeggen dat we niet tevreden zijn met onze situatie maar eerder dat we ons ervan bewust zijn dat wij de hoofdrol in ons leven spelen. Door plannen te maken en door dromen te hebben terwijl ze concrete stappen nemen om die te bereiken, tonen de ouders dat iedereen zijn toekomst in eigen hand heeft.

Bron: MSN.com

 


Gevraagd voor het TOPprogramma Drenthe

Een paar weken geleden ben ik uitgenodigd om tijdens een gesprek mijn zakelijke plannen en ambities te delen met een coach van de Kamer van Koophandel.  Zij zien in P.O.L. en Samen Sterk Zorg een kansrijke jonge onderneming, die nog beter kan groeien dmv ondersteuning en coaching vanuit de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel heeft, in opdracht van provincie Drenthe en in samenwerking met de NOM, het TOPprogramma Drenthe samengesteld voor kansrijke ondernemers die ondersteuning kunnen gebruiken bij het uitvoeren van hun onderneming. Zij bieden bijeenkomsten, webinars, workshops, telefonische ondersteuning etc aan. Een prachtige kans die ik aangeboden heb gekregen en waar ik en mijn team nu al veel baat bij hebben als ondernemers.

Kijk voor meer informatie op http://www.ikbendrentsondernemer.nl/.


Een tweede team voor Samen Sterk Zorg

Samen Sterk Zorg groeit!! Het eerste team (www.teamsamensterk.nl) is compleet. Een prachtig team met verschillende specialisten die vooral werkzaam zijn in de Provincie Drenthe. Elke 6 weken hebben we intervisie; er vinden verschillende coaching gesprekken plaats; meerdere teamleden werken samen aan één zorgvraag; binnenkort volgt er een team-uitje; Workshops/Lezingen geven aan je team… Zo even een paar opsommingen wat we zoal met ons team delen. Binnenkort zullen we de laatste twee teamleden bekent bij jullie maken: Hendrike Dijks, Maatschappelijk werker en Gea Kruimink, Paardencoach.

Aangezien er nog steeds zzp-ers zich willen aansluiten bij Samen Sterk Zorg hebben we een tijdje geleden besloten een tweede team te starten in de provincie Overijssel (Noord). Na een soort van intake/sollicitatieprocedure gaan we beginnen met een team van 5 leden. Over een paar dagen hebben we onze eerste intervisie-bijeenkomst en zullen we ook met dit team gaan kijken waar onze krachten en talenten liggen. Zowel persoonlijk als in teamverband.

Doordat de aanmeldingen door blijven gaan (door heel NL) zijn we nieuwe plannen, een nieuwe missie en een nieuwe format aan het neerzetten….

Binnenkort horen jullie meer hierover…. Wij zijn in ieder geval enthousiast!!