P.O.L. aangesloten bij de De Zorgkaart4Kids

Sinds november 2014 is P.O.L. aangesloten bij de De Zorgkaart4Kids.

De decentralisatie van het jeugdbeleid naar het plaatselijk en bovenplaatselijk niveau lijkt definitief te gaan gebeuren. Het wordt van groot belang dat de vrijgevestigde professionals snel en gemakkelijk te  vinden zijn en o.a. door de jeugd-ggz benaderd kunnen worden. Juist deze professionals bieden keuzevrijheid, kind- en buurtnabije en snel toegankelijke zorg. Daarom is er nu een  website opgezet genaamd De Zorgkaart4Kids, met de doelstelling dat het landelijke aanbod  van professionals voor kinderen en jong volwassenen , snel en makkelijk vindbaar is voor ouders, scholen en andere verwijzers naar hulpverleners. Ze streven naar een landelijke dekking van alle zorgaanbieders.

www.zorgkaart4kids.nl


PPAH gaat als een speer

Paula Geerdink kwam een half jaar geleden met ons in contact, omdat ze misschien iets voor zichzelf wou beginnen. Na een paar fijne gesprekken te hebben gehad maakte Paula de keuze om een ZZP-pakket bij P.O.L. af te nemen. Nu, een half jaar verder, gaat ze als een speer met haar bedrijfje PPAH.  Na de zomervakantie begonnen steeds meer mensen PPAH te kennen.

Paula: Mensen toonden interesse, wilden van alles erover weten en iedereen reageert enthousiast. Op dit moment heb ik 4 vaste cliënten in de week. Dit is voor individuele begeleiding en professionele oppas. Opvoedingsondersteuning wordt niet specifiek naar gevraagd, maar pas ik wel toe bij de cliënten. Sommige vragen mij echt om raad, anderen krijgen onbewust wat tips mee. Daarnaast ben ik een samenwerkingsverband aangegaan met Ronald de Jong van cijfercoaching.nu  en EngelsbijSimone voor huiswerkbegeleiding. Zij geven vakinhoudelijke begeleiding (bijles) aan leerlingen en zochten iemand die gericht op huiswerkbegeleiding kon ondersteunen. Mijn taak ligt bij leerlingen die moeite hebben met de manier van leren, niet kunnen begrijpend lezen, samenvatten, samen leren of een andere leerstijl nodig hebben. Dit geldt ook voor kinderen met een verstandelijke beperking. Vanuit deze samenwerking is al één leerling die gebruik gaat maken van mijn huiswerkbegeleiding. 10 december bestaat PPAH alweer een half jaar en had dit nooit verwacht bij de start, dus ik ben apetrots dat het zo mag gaan.

Heel mooi om te zien wat ze allemaal heeft bereikt in deze korte tijd. Ben benieuwd welke ontwikkelingen PPAH het komende half jaar gaat maken.

https://www.facebook.com/pedagoogpaulaaanhuis

http://www.pedagoogoplocatie.nl/over-pol/